Astrologie

Al zolang als er mensen rondlopen op aarde, hebben ze vragen over het leven. Astrologie is één van de oudste middelen om deze levensvragen te beantwoorden. En hoewel er in de loop van de eeuwen veel verschillende vormen van astrologie zijn ontstaan, hebben ze allemaal twee dingen gemeen. Ervaringen van mensen worden verklaard vanuit de planeten, en de bewegingen van die planeten en andere onderdelen van het heelal worden gebruikt om gebeurtenissen te verklaren. 

Planeten weten
De planeten aan de hemel lopen in volstrekt voorspelbare banen, al eeuwenlang. In de astrologie worden er betekenissen aan deze bewegingen gegeven. Deze zijn niet overal hetzelfde, want ook astrologie is onderhevig aan cultuur en tijd. Maar wat elke astroloog doet is het maken van een vertaalslag van de astrologische symbolische werkelijkheid van de planeten naar de werkelijkheid van het dagelijkse leven. De planeten en de energieën die ze met elkaar verbinden vormen samen het symbool van de innerlijke energieën die in de mens werken.

Horoscoop
Ook de tekens die u waarschijnlijk kent uit horoscopen spelen een belangrijke rol in de astrologie. Elk teken (Ram, Vissen, Maagd etc.) geeft aan hoe het krachtpatroon van een planeet ingekleurd wordt. En zo worden er eigenschappen aan gegeven die gemakkelijk vertaald kunnen worden naar menselijk gedrag of lichamelijke zwakheden of krachten.
De plaats waar deze tekens staan in de hemellichamen worden ‘huizen’ genoemd. Er zijn twaalf huizen die elk een specifiek ‘gebied’ markeren in de mens. Al deze facetten samen geven veel informatie over het energetisch patroon van iemand.

Toepassing
Astrologie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Sommige mensen willen het dagelijks leven ermee manipuleren, anderen willen voorspellen wat de toekomst hun zal brengen. Maar volgens de meeste hedendaagse astrologen ligt de kracht vooral in het bevestigen en bekrachtigen van ons innerlijk.

Plaats een reactie